Ons verhaal

Ons team, onze missie

Jeugdzorg, er gebeuren hele mooie dingen maar er liggen ook nog heel veel kansen. Omdat we zelf uit de jeugdzorg komen, weten we waar knelpunten zitten. Een groot knelpunt vinden wij de lange wachtlijsten en het stepped care model. Want als je zorg voor je gezin nodig hebt, wil je toch direct de goede professional? 

Daarom zijn we aan de slag gegaan. We hebben goede ervaringen vanuit de ouderzorg, slimme ICT software en ervaring vanuit de jeugdzorg gecombineerd en een plan gemaakt. Misschien een plan met een grote ambitie :-)…maar wie niet komt met een oplossing blijft onderdeel van het probleem.  

 

We matchen zorgprofessionals op een efficienten manier aan hulpvragen, zorgen dat organisaties eenvoudig een flexibele schil hebben en steken tijd in deskundigheidsbevordering en e-health omgevingen.

 

Wij zijn er van overtuigd dat het werken in de zorg anders kan!

Om ‘t voor elkaar te boksen, hebben we initiatiefrijke zorgverleners en zorgorganisaties die geen wachtlijst willen voor jeugdigen!

Dit is ons team

Zillah Holtkamp

GZ-psycholoog, IMH-specialist & marketeer

Verandering in de jeugdzorg, met meer persoonlijke aandacht voor gezinnen en zorgverleners in plaats van systemen en organisaties, daar sta ik voor! Weg met productienormen, wachtlijsten en schotten. Ik geloof erin dat professionals die verandering willen, samen voor verandering kunnen zorgen! Bottum-up in plaats van top-down. Met inspiratie van sectoren buiten de jeugdzorg. Daarom breng ik graag werelden bij elkaar, zodat we samen kunnen vernieuwen. 

Harry Kamp

Oprichter van CareMatch (e-matching in de ouderenzorg)

Mijn naam is Harry Kamp, oprichter van CareMatch. Mijn visie is de zorg dusdanig te organiseren dat overhead overbodig wordt en zo de financiën beschikbaar blijven voor de directe zorgvraag. Dit idee wordt gefaciliteerd door ons zelf-bedachte en ontwikkelde IT-platform plus herinrichting van processen. Vanuit deze ervaring in de ouderenzorg willen we de problematiek in de jeugdzorg in Nederland proberen wezenlijk te veranderen. Jeugdzorg kan namelijk sneller beschikbaar zijn voor cliënten en ook goedkoper.

Liza Kamp

Projectmedewerker IkWerkindeZorg

Mensen verbinden, daar zet ik mij voor in! In een maatschappij die steeds meer is ingericht op het individu, mag juist de verbinding niet ontbreken. Wij zijn er van overtuigd dat het werken in de zorg anders kan, en met ons vele anderen.. En deze passie, deze visie, deze herkenning, die verbindt! 
Vanuit mijn achtergrond op het gebied van (schriftelijke) communicatie en klantcontact, houd ik me voor IkWerkindeZorg bezig met matching en (online) communicatie.

Nick Hogt

Team-coördinator CareMatch Applicatie
& technisch adviseur

Mijn naam is Nick Hogt. Vanaf mijn studie Bedrijfskundige Informatie in 2007 ben ik in de zorg actief. Eerst met een bijbaan als Alphahulp, daarna vanuit verschillende rollen om bedrijfsprocessen in de zorg te verbeteren middels ICT oplossingen.
IkWerkindeZorg is hierbij de logische nieuwe stap. Waarmee we zorgprofessionals optimaal willen ondersteunen, bestaande schotten doorbreken en over administratieve drempels in de zorg heen stappen.

Anouk van Vossen

Projectleider IMH Nederland

De zorgwereld kan en moet toegankelijker worden voor ouders. Geen wachtlijsten, maar meteen passende ondersteuning om een onnodig lang voortraject te voorkomen. Passende zorg in plaats van de goedkoopste zorg. Samen als jeugdprofessionals één taal gaan spreken, vindbaar zijn voor elkaar, interdisciplinair samenwerken en kennis met elkaar delen, in plaats van met elkaar concurreren. Het is een mooie ambitie en ik geloof dat als we over regels en schotten heen gaan kijken, we elkaar steeds beter gaan vinden en écht het gezin centraal kunnen zetten.