Klachtenprocedure

Feedback of ontevreden?

Als IkWerkindeZorg doen wij er alles aan om onze gebruikers zo goed mogelijk van dienst te zijn. Maar waar gewerkt wordt, kunnen helaas ook fouten worden gemaakt. We krijgen graag feedback, zodat we daar van kunnen leren. 

Heb jij een dienst bij ons afgenomen en is het niet zoals je verwachtte? Dat willen we natuurlijk graag zo snel mogelijk oplossen. Dit kan vaak met een goed gesprek. Wij adviseren je daarom om contact op te nemen voor telefonisch overleg over jouw klacht of voor het maken van een afspraak.

Als de klacht na een gesprek niet is opgelost, of als de klacht zich niet leent voor een persoonlijk gesprek, dan kun je een formele schriftelijke klacht indienen. Je kunt hiervoor gebruik maken van het formulier onderaan deze pagina. Meer informatie over onze klachtenafhandeling?

Lees hier onze klachtenprocedure

Bezwaar

Ben je het na ons overleg, niet eens met ons genomen besluit? Of ben je het niet eens met de voorgestelde oplossing?

Dan kun jij je richten tot een onafhankelijke derde, te weten Mevr. J. Knappe, directeur-eigenaar van Proparents B.V. te Amsterdam-Duivendrecht. In onze klachtenprocedure staat beschreven hoe je contact met Mevr. J. Knappe kan opnemen. 

Wij streven erna om binnen vier weken na ontvangst van jouw bezwaar een besluit te nemen. Als dit niet mogelijk is, stellen we je hiervan schriftelijk op de hoogte en informeren we je over de termijn waarbinnen het besluit zal worden genomen. 

Naast bovenstaande procedure kunt u zich ook tot de burgerlijke rechter richten.

Klachtenformulier