Achtergrond tarieven

Overzicht van facturen

Voor de werkzaamheden die verricht worden door de zorgverlener wordt er een factuur verzonden. Deze worden door IkWerkindeZorg namens de zorgverlener verzonden. Daarbij wordt er tevens een factuur verzonden door IkWerkindeZorg naar zowel de opdrachtgever als naar de zorgverlener.

Eenduidige facturatie

Alle verplichte gegevens vermeldt
Gewerkte uren gespecificeerd
Inclusief gewenste cliëntgegevens
Bij juiste adres en/of afdeling
Eventueel op correcte kostenplaats

Eventueel inclusief:
Controlebestanden
Importbestand boekhoudpakket

Zie voor alle voordelen: Voordelen zorgorganisaties

Tarieven Geleverde Zorg

Om het zorgverleners en opdrachtgevers zo eenvoudig en duidelijk mogelijk te maken, stelt IkWerkindeZorg de tarieven vast met de opdrachtgevers.
Daarbij hebben wij ten alle tijden het streven dat een zorgorganisatie nog ruimte over houdt om coördinatie en regie te kunnen blijven voeren op de zorgvraag. En zodanig dat er voor de zorgverlener, na belastingen en onkosten, nog een fatsoenlijke vergoeding over blijft.

Daarbij worden voor het jaar 2020 door ons de volgende tarieven gehanteerd:

Rol (niveau)TariefsoortTarief
Ondersteunend begeleider (MBO)Regulier tarief€ 35,00
   
Persoonlijk begeleider (HBO)Regulier tarief€ 40,00
 Gezinsbehandeling (met IAG, FF, CGT, IMH-consulent)€ 45,00
   
WOBasispsycholoog€ 60,00
 GZ-psycholoog/ NVO-generalist€ 80,00
   
Klinisch psycholoog Regulier tarief€ 90,00
Kinderarts Regulier tarief€ 125,00
Psychiater Regulier tarief€ 160,00

Tarief Additionele diensten

Voor de werkzaamheden die IkWerkindeZorg verricht voor de opdrachtgever, wordt samen met de factuur van de zorgverlener voor de geleverde zorg tevens een factuur voor additionele diensten verstuurd. Deze zal in overeenstemming met de opdrachtgever worden vastgesteld.

Minimale inzet voor gevraagde diensten

Om de overhead zo laag mogelijk te houden en opdrachten ook interessant te behouden voor de bij onze ingeschreven zorgverleners, hanteren wij een minimale inzet van 4 uur voor een opdracht.